Wednesday, November 6, 2013

Pengenalan Mutiara Swarovski..!


Mutiara Swarovski juga dikenali sebagai Mutiara Kristal Swarovski. Iasatu-satunya mutiara tiruan yang dicipta dengan menggunakankristal Swarovski sebagai bahan asas. Penggunaan kristal sebagai bahan asastelah menghasilkan mutiara tiruan yang sangatrealistik.

Swarovski telah mencipta satu teknik yang unik untukmembuat mutiara swarovski kelihatan seperti mutiara asli. Swarovskimenghasilkan kaedah pertama di dunia yang menggabungkan kristal dengan salutanmutiara yang indah. Mutiara Kristal Swarovskibenar-benarmenakjubkan dan telah dicipta khas untuk kelihatan seakan-akanmutiara yang sebenar dengan menggabungkan salutan mutiara di atas kristal yangdigerudi. Lapisan inovatif khas memastikan replika mutiara semulajadi yangsempurna dan memberikan cahaya seperti dipancarkan dari dalam mutiara itusendiri. Mutiara Swarovski serupadengan mutiara asli bukansahaja dalam dari segi penampilan dan saiz tetapi juga dalamkeupayaan untuk menyesuaikan diri dengan suhu badan anda.Mutiara Swarovski mempunyai kilauan harmoni dan berseri yang dicapai olehteknologi salutan khas yang dibangunkan oleh Syarikat Swarovski.

Mutiara Kristal Swarovski dihasilkan di bawah syarat-syarat yangketat dan kualiti yang sempurna. Pemeriksaan tahapkualiti mereka memberi jaminan penuh bahawa mutiara mereka mempunyai kemasansempurna, konsisten, dan saiz yang seragam. Swarovski menggunakanteknologi canggih yang baru, menghasilkan lapisan ibu mutiara yang sama ratakepada teras kristal. Teknologi inovatif ini membolehkan fleksibiliti dalamvariasi warna dan nada harmoni yang menghasilkan cahaya indah mutiara itu.Penggunaan kristal sebagai bahan asas adalah faktor yang membezakan mutiaraSwarovski berbanding mutiara tiruan yang lain. Mutiara Swarovski yang telahsiap mempamerkan penampilan yang jauh lebih bercahayaberbanding mutiara tiruan yang lain.

Mutiara tiruan lain mempunyai beberapa kelemahan. Antaranya, semburan minyakwangi atau peluh boleh menyebabkan mutiara tiruan plastik kehilangan salutanmutiaranya. Kerana mutiara palsu mudah tercalar, aktiviti membersih adalahsangat sukar. Tetapi bagi Mutiara Swarovski, ia boleh dibasuh dantidak mudah terdedah kepada kerosakan dari minyak wangi ataupeluh. Ia juga tahan calarSuhunya cepat disesuaikandengan suhu badan si pemakai.


No comments:

Post a Comment